กกท. ส่งมอบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา (Life Walker) พร้อมด้วย พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายปัญญา หาญลำยวง อดีตกรรมการ กกท., นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท โอเอสซี พัฒนา จํากัด ได้คิดค้นและพัฒนาไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา (Life Walker) โดยได้ทดลองใช้จริงกับนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยบางส่วน ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กกท. ได้รับมอบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตาจาก บริษัท โอเอสซี พัฒนา จํากัด และส่งมอบให้นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักกีฬาคนตาบอดได้ใช้ประโยชน์ในด้านการกีฬาต่อไป

นอกจากนี้ไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตายังสามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา ให้ดำรงชีวิตในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักกีฬาคนตาบอด และผู้พิการทางสายตาทั่วไป ในการดำเนินชีวิตประจำวันและด้านการฝึกซ้อมอีกด้วย