กกท. แถลงความคืบหน้า “กีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑)”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ร่วมแถลง ณ ห้องบริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี นั้น ล่าสุด สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ และ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งเวียนไปยังประเทศสมาชิก เรื่องการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) จากเดิมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากภาวะการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แน่นอนว่า เมื่อมีการเลื่อนกำหนดการแข่งขันออกไป จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องขอแก้ไขชื่อรายการแข่งขัน (ปีที่แข่งขัน) จาก “พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑)” เป็น “พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)” เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไปด้วย

“แม้การแข่งขันฯ จะเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปี แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายและสาขาต่าง ๆ ยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีภาระงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเอเชีย ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขันในปีหน้า ๒๕๖๕ และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ เมื่อถึงช่วงเวลานั้นแล้ว เชื่อมั่นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการนี้ของประเทศไทย จะเป็นอีกหนึ่งเกมส์การแข่งขันที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาอีกครั้ง”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. ได้มีการจัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการจัดการแข่งขัน นั้นเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการแข่งขันฯ จากเดิมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการเลื่อนการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

“เราได้มีการปรึกษาร่วมกันระหว่าง โอซีเอ และประเทศไทยมาโดยตลอด เดิมทีเราเสนอให้แข่งขันในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แต่ทาง โอซีเอ เห็นว่าอาจจะใกล้กับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ที่ประเทศจีน หากจะจัดแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ ก็มากเกินไป จึงได้เสนอให้เป็นช่วงเดือนมีนาคม แทน ซึ่งฝ่ายไทยก็ไม่ได้ติดขัดอะไร จนมาได้วันที่ลงตัวในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงแม้ว่าจะจัดในเดือนมีนาคม แต่ก็จะไม่ตรงกับกีฬาภายในประเทศอย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จะจัดในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นประจำทุกปีแต่อย่างใดในส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก็ได้มีการปรับแผนงานกันใหม่ โดยเฉพาะโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่ง กกท. ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ทำการปรับแผนการฝึกซ้อมใหม่เช่นกัน โดยให้สอดรับกับการเตรียมนักกีฬาชุดโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคม และกีฬาซีเกมส์ ๒๐๒๑ ที่ประเทศเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งในเบื้องต้น เมื่อจบจากกีฬาซีเกมส์แล้ว ก็จะทำการเก็บตัวชุดกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ต่อเนื่องไปถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต่อไป”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์โควิด-๑๙ เราได้ให้สมาคมกีฬาต่างๆ ทำแผนการฝึกซ้อมเข้ามา เนื่องจากเราต้องการให้นักกีฬาปลอดภัย และปฎิบัติตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด อย่างไรก็ตาม ก็มีความเป็นห่วงสภาพจิตใจของนักกีฬาที่จะต้องเก็บตัวยาวนาน โดยที่ต้องเจอสถานการณ์กีฬาเลื่อน กกท. อยากเน้นย้ำว่าทุกคนไม่ต้องกังวล กกท. จะทำทุกทางเพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้เงินอุดหนุนตลอดระยะเวลาการเก็บตัวขอให้สบายใจได้ และมุ่งมั่นทำการฝึกซ้อมต่อไปเพื่อเป้าหมายของตัวเอง

นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย กล่าวว่า คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบ และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของนักกีฬาและคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ เป็นสำคัญ จึงมีความเห็นสอดคล้องกันในการเลื่อนการจัดการแข่งขัน ฯ ออกไป อย่างไรก็ตาม การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเต็มที่ ซึ่งเดิมนักกีฬาชุดเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ได้เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยห้วงระยะเวลาเก็บตัวของนักกีฬาชุดนี้ เดิมคือ ห้วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๗ เดือนกว่า (๒๓๐ วัน)

“การเลื่อนการแข่งขัน ฯ ส่งผลทำให้การเก็บตัวฝึกซ้อมต้องดำเนินต่อเนื่องต่อไป อีกราว ๑๐ เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ แผนงานและงบประมาณก็จะยืดระยะเวลาออกไป สำหรับนักกีฬาชุดเอเชี่ยนอินดอร์ ฯ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ที่ประเทศเวียดนามอยู่แล้ว จะมีบางส่วนที่แข่งขันเฉพาะในเอเชี่ยนอินดอร์ ฯ เพียงรายการเดียว ก็ทำให้ไม่ส่งผลกระทบมาก เนื่องจากนักกีฬาก็ต้องเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ส่งผลให้นักกีฬา ไม่สามารถเดินทางไปฝึกซ้อม หรือแข่งขันที่ต่างประเทศ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาศัยกภาพได้ ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการฝึกซ้อม และกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง เพิ่มมากขึ้น แต่นักกีฬาก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ บางสมาคมผู้ฝึกสอนต่างชาติที่จะเดินทางมาฝึกซ้อมก็ยังเดินทางมาไม่ได้ทำให้ได้รับผลกระทบ หรือหากมาได้ก็ต้องมากักตัวตามมาตรการ ๑๔ วัน ซึ่งสำหรับบางกีฬา ก็จะใช้การฝึกซ้อมทางออนไลน์ การอัดคลิปการฝึกซ้อม หรือการส่งลิงค์ผลการฝึกซ้อมผ่านระบบออนไลน์ Smart Watch เป็นต้น การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทำให้เราฐานะประเทศเจ้าภาพมีความได้เปรียบในหลายด้าน การที่นักกีฬาได้ฝึกซ้อมกับสถานที่จริง มีความคุ้นเคยกับสนามแข่งขันจริง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอาศที่คุ้นเคยจะทำให้มีโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันมากขึ้น ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องของการฝึกซ้อมแบบไม่เต็มรูปแบบ หรือบางประเทศที่มีการระบาดหนัก ๆ ก็ทำให้นักกีฬาไม่สามารถฝึกซ้อมได้เลย”

นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
เพื่อเตรียมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์, ซีเกมส์ และเอเชี่ยนบีชเกมส์ ว่า สำหรับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านการ Qualify แล้ว ทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ คน ซึ่งได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อม โดยเป็นตามแผนงานและงบประมาณของทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และยังมีนักกีฬาอีกส่วนหนึ่งที่รอการ Qualify โดยการเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้ระบบการ Qualify ของสหพันธ์กีฬาต่าง ๆ ต้องถูกเลื่อนออกไปโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถจัดการแข่งขัน Qualify ได้ตามกำหนดเวลาหรือไม่ หรือจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการ Qualify เป็นการเก็บคะแนน Ranking หรืออย่างไร ซึ่งยังคงต้องรอการยืนยันรายการแข่งขันฯ จากทางสหพันธ์ฯ โดยบางสหพันธ์ฯ อาจจะมีการปรับรูปแบบของการ Qualify ก็ต้องรอการแจ้งจากทางสหพันธ์ฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผลกระทบของการเลื่อนการแข่งขันฯ ที่มีต่อนักกีฬาคือ ทำให้นักกีฬาต้องทำการฝึกซ้อมเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สมรรถภาพหรือศักยภาพอาจจะถดถอยลง เพราะการฝึกซ้อมที่ทำได้แบบไม่เต็มรูปแบบเหมือนเดิม และการไปฝึกฝนที่ต่างประเทศก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ ทำให้ไม่ได้ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ สำหรับผลกระทบในแง่ดี นักกีฬาอาจจะมีโอกาสที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาจมีนักกีฬาบางคนถอนตัว และหากมีการ Reallocate ใหม่ ก็อาจทำให้อันดับของนักกีฬาไทยขยับสูงขึ้น และมีโอกาสได้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กำหนดแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ทางเวียดนามยังคงยืนยันกำหนดวันแข่งขันเดิมยังไม่ได้มีการเลื่อนการแข่งขันแต่อย่างใด ในครั้งนี้เจ้าภาพบรรจุการแข่งขัน จำนวน ๔๐ ชนิดกีฬา ๕๒๙ อีเวนท์ โดยขณะนี้ กกท. กำลังอยู่ในช่วงการประชุมเรื่องแผนงานและงบประมาณเป็นรายสมาคม ฯ ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาชุดซีเกมส์ โดยตามแผนงานจะให้นักกีฬาเก็บตัว ประมาณ ๙ เดือน คือ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำหรับกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๖ ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดแข่งขันเดิม คือ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยยังไม่ได้มีการกำหนดวันแข่งขันใหม่ เนื่องจากขณะนี้ OCA แจ้งว่ายังรอการหารือ และหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างรัฐบาลจีน และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่และจะได้มีการประกาศให้ทราบต่อไป ซึ่งขณะนี้ กกท. ก็จะให้นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องต่อไป จนกว่าจะมีการกำหนดวันแข่งขันใหม่ ซึ่งห้วงการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาชุดเอเชี่ยนบีชเกมส์ ห้วงเดิม คือระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีชนิดกีฬาที่แข่งขัน จำนวน ๑๖ ชนิดกีฬา ๘๒ อีเวนท์ จะมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประมาณการ ๒๖๐ คน ซึ่งในขั้นตอนขณะนี้ เราได้ดำเนินการลงทะเบียน Accreditation ของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปแล้ว ยังคงเหลือขั้นตอนการลงทะเบียน Entry Form by Name ซึ่งต้องรอให้เจ้าภาพแจ้งกำหนดเวลาการลงทะเบียนต่อไป