กกท.ใช้โรงยิม 5,000 ที่นั่งสนามกีฬา 80 พรรษาฯ โคราช เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัด

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือ ที่ นม. 0032.007.1/7782 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมเนเชี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นั้

“การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ยินดีอนุญาตให้ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับและให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย เตียง ที่สามารถรองรับได้ จำนวน 120​ เตียง แบ่งเป็น ชาย 60 เตียง และหญิง 60 เตียง (แบบไม่เปิดแอร์) และหากมีจำนวนผู้​ป่วย​เพิ่มมากขึ้นจะ​ต้องขอใช้โรงยิม​ 2,000 ที่นั่ง เพิ่มเติม”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคน และทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อกำจัดและเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด.