กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬาในส่วนภูมิภาคเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศยังคงพบผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในส่วนภูมิภาค ต่างก็ให้ความร่วมมือกับแต่ละจังหวัดที่ขอความร่วมมือมาเพื่อใช้สถานที่ในสนามกีฬากลางของแต่ละจังหวัด จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย

สำนักงาน กกท. จังหวัดตรัง ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จำนวน 90 เตียง, สำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จำนวน 70 เตียง, สำนักงาน กกท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จำนวน 50 เตียง, สำนักงาน กกท. จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬา จำนวน 40 เตียง, สำนักงาน กกท. จังหวัดนราธิวาส ใช้อาคารที่พักนักกีฬา 180 เตียง สนามกีฬากลาง จำนวน 180 เตียง, สำนักงาน กกท. จังหวัดกระบี่ ใช้ห้องอเนกประสงค์บริเวณอัฒจันทร์ สนามกีฬาอ่าวนาง จำนวน 50 เตียง

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กกท. ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าวด้วยความยินดี ซึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด.