กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง จำนวน 40 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง จำนวน 40 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19