กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดตรัง ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จำนวน 90 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดตรัง ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จำนวน 90 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19