กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬาของจังหวัดกระบี่ บริเวณห้องอเนกประสงค์ อัฒจันทร์สนามกีฬาอ่าวนาง จำนวน 50 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬาของจังหวัดกระบี่ บริเวณห้องอเนกประสงค์ อัฒจันทร์สนามกีฬาอ่าวนาง จำนวน 50 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของสนามกีฬาจังหวัดกระบี่(อ่าวนาง) เพื่อเตรียมจัดทำโรงพยาบาลสนามกระบี่