กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามฯ บริเวณอาคาร 1 สำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์

กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามฯ บริเวณอาคาร 1 สำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำนวยการ) อาคาร 2 คลับเฮ้าส์สนามเทนนิส (ปฏิบัติงานแพทย์ – พยาบาล) อาคาร 3 โรงยิมฯ 1000 ที่นั่ง(หอพักผู้ป่วย) อาคาร 4 อัฒจันทร์ ฟุตบอลฝั่งประธาน( ที่พักแพทย์-พยาบาล) หอผู้ป่วย จำนวน 72 เตียง