กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง จำนวน 50 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม 1,000 ที่นั่ง จำนวน 50 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19