กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส บริเวณอาคารที่พักนักกีฬา 180 เตียง สนามกีฬากลางจำนวน 180 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

กกท. ให้การสนับสนุนสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส บริเวณอาคารที่พักนักกีฬา 180 เตียง สนามกีฬากลางจำนวน 180 เตียง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19