การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค​3(จ.นครราชสีมา)​เข้าพื้นที่ทำความสะอาด​และติดตั้ง​อุปกรณ์​ทางการแพทย์ เตียงกระดาษ จากSCG ​เพื่อ​ใช้ในโรงยิมเนเซียม 2,000​ ที่นั่ง สำรองไว้ ในการขยายเป็น​โรงพยาบาล​สนาม​

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค​3(จ.นครราชสีมา)​เข้าพื้นที่ทำความสะอาด​และติดตั้ง​อุปกรณ์​ทางการแพทย์ เตียงกระดาษ จากSCG ​เพื่อ​ใช้ในโรงยิมเนเซียม 2,000​ ที่นั่ง สำรองไว้ ในการขยายเป็น​โรงพยาบาล​สนาม​ ในการ​รักษา​ผู้ป่วย​โค​วิด​19 ​ที่มีจำนวน​ที่เพิ่มขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง​

ทางการกีฬา​แห่ง​ประเทศไทย​ ภาค​3​(จ.นครราชสีมา)ยินดี​ให้การสนับสนุน​อย่างยิ่ง