การกีฬาแห่งประเทศไทย ออกหนังสือถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19