การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มาชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรกีฬา ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย