การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ กกท.ประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ กกท.ประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้องประชุม รร.เคปพันวา จ.ภูเก็ต เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา