กิจกรรมทางกายที่บ้าน สำหรับผู้ใหญ่

สำหรับผู้ใหญ่ ร่างกายที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานอาชีพเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ในวัยนี้ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดสมรรถภาพของร่างกายที่ดี รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs รวมถึงการเตรียมร่างกายเพื่อความพร้อมเมื่อยามสูงวัย ดังนั้น การมีกิจกรรมทางกายประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอจะเป็น “ภูมิคุ้มกันโรค” และก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.ป้องกันความเสี่ยงของโรคในกลุ่ม NCDs

2.เสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน

3.เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ และรูปร่างที่สวยงาม

ตัวอย่างกิจกรรมทางกาย

1.การกระโดดเชือก เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน หากทำเป็นประจำ จะช่วยพัฒนาระบบหัวใจเเละหลอดเลือด รวมทั้งกล้ามเนื้อขา แขน และลำตัวให้แข็งแรงทนทาน สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้นานขึ้น โดยไม่เหนื่อยง่าย

2.ยืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้า เริ่มจากนอนคว่ำ จากนั้นยกตัวขึ้นมาโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างดันพื้น จนกระทั่งรู้สึกตึงบริเวณหน้าท้องและสะโพกด้านหน้า ค้างไว้สักครู่ ค่อยวางตัวลงกลับสู่ท่าเดิม แล้วเริ่มทำอีกครั้ง ท่านี้ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้อง และสะโพกด้านหน้าถูกยืด และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง เพราะการนั่งทำงานนานๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อหลังอ่อนแอลงได้

3.ดันพื้น เริ่มจากนอนคว่ำ แล้วยกตัวขึ้นมาให้ขนานกับพื้น โดยให้ฝ่ามือทังสองวางบนพื้น อาจใช้เข่าทั้งสองวางบนพื้นช่วยให้ง่ายขึ้น จากนั้นงอศอก ให้หน้าอกลดลงใกล้พื้นมากที่สุด แล้วยืดแขนตรงดันตัวขึ้นมาสู่ท่าเริ่มต้นอีกครั้ง ท่านี้ช่วยกล้ามเนื้อส่วนบนทั้งหน้าอก แขน หัวไหล่ และลำตัวแข็งแรงมากขึ้น ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันมากขึ้น

ที่มา :  ราชวิทยาลัยอายุรเเพทย์เเห่งประเทศไทย