ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 52 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระกอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 34 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2568 (ระยะเวลา 5 ปี) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาช่ารถบรรทุกฯ-และรถโดยสารฯ-ประจำปีงบประมาณ-2564-68