คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมยิงเป้าบินทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับ นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ 2 โครงการของ กกท. ได้แก่ โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด โดยมี นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และนายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ให้ข้อมูลประกอบการประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

จากนั้น คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทย ชุดโอลิมปิกเกมส์ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย สุธิยา จิวเฉลิมมิตร, เศวต เศรษฐาภรณ์ และ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ณ สนามยิงเป้าบิน ภายในสนามกีฬาหัวหมาก กกท.