คณะผู้บริหาร กกท. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา