งานปรับปรุง ซ่อมแซม ปั้มโรงสูบระบายน้ำภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างปรับปรุง ปั้มโรงสูบระบายน้ำ 25.11.2564