จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือ กกท. ภาค 3 เตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

จังหวัด​นครราชสีมา ขอความร่วมมือ กกท. ภาค 3 ​เตรียม​ความพร้อม​เปิดโรงพยาบาล​สนาม​แห่ง​ที่ ​2​ ใน​สนามกีฬา​เฉลิม​พระ​เกียรติ ​80​ พรรษา​ฯดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมเนเชี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ได้อนุญาตให้ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับและให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย เตียง ที่สามารถรองรับได้ จำนวน 120​ เตียง แบ่งเป็น ชาย 60 เตียง และหญิง 60 เตียง แบบไม่เปิดแอร์ นั้น

“เนื่องจาก ปัจจุบันมีจำนวนผู้​ป่วยในจังหวัดนครราชสีมา​เพิ่มมากขึ้น ล่าสุด จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือ กกท. ภาค 3 ในการขอใช้โรงยิม​ 2,000 ที่นั่ง สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เพื่อรองรับและให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 100 เตียง และได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว กกท. ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”