จ.สุราษฎร์ธานี และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีพระราชทานบัตรอวยพรแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงาน จ.สุราษฎร์ธานี ,นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ,นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี และนางรุ้งเพชร รอดแก้ว ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพระราชทานบัตรอวยพรแสดงความยินดีให้แก่ “น้องแต้ว” นางสาวสุดาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลหญิง เจ้าของเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์มวยสากลหญิง กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่32 “โตเกียว2020” และได้ถวายความเคารพ บริเวณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น3 ที่ว่าการ อ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา