“ชี้แจงกรณีมีภาพประชาชนนั่งรับประทานอาหารในตลาดนัด กกท.”

“ชี้แจงกรณีมีภาพประชาชนนั่งรับประทานอาหารในตลาดนัด กกท.”

ตามที่มีการเผยแพร่ภาพประชาชนนั่งรับประทานอาหารในตลาดนัด กกท. โดยลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์ mgronline ตามลิ้งดังกล่าว https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000067311 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นั้น ภาพที่ปรากฏเป็นภาพเก่า

กกท. ดำเนินการตามคำสั่ง ศบค. จากการประกาศให้กรุงเทพฯ และอีก 9 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พร้อมมีมาตรการ การจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น กกท. ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยได้ทำการปิดตลาดนัด กกท. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา