ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมชั้น25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา