ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัติแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้นำกีฬา “Thailand Sport Leaders Programme” (TSLP)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัติแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้นำกีฬา “Thailand Sport Leaders Programme” (TSLP) ที่ห้องออดิโธเรียม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา