ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา