ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงพระประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมคณะผู้บริหาร กกท. เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงพระประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา