ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กกท. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กกท. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา