ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. รับมอบมอบอุปกรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 55 ปี

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. รับมอบมอบชุดป้องกันร่างกายทางการแพทย์ (PPE) จำนวน 100 ชุด จากบริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด , ระบบนับคน IntensiveWatch – People Counting จำนวน 1 ระบบ และระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ระบบจากบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จำกัด และเครื่องออกกำลังกาย (Fitness Equipment) คิดเป็นมูลค่ารวม 214,797 บาท จากบริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเซีย จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 55 ปี ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา