ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. บรรยายพิเศษ “กีฬาสร้างคน…คนสร้างชาติ” ผ่านระบบZoom Online ให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. บรรยายพิเศษ “กีฬาสร้างคน…คนสร้างชาติ” ผ่านระบบZoom Online ให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6 จำนวน 480 คน มีการบรรยาย ประวัติความเป็นมา กกท. การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย นำชมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และถามตอบ นอกจากนี้ยังมี รศ.ดร. สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง ประเทศไทย ฯ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย และดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการ สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ร่วมบรรยาย เรื่องหลักสูตร Olympic school ต่อจากท่านผู้ว่าการ กกท. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564