ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านกฎหมาย ในคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามการมอบหมายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Smart National Sports Park ครั้งที่ 2/2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านกฎหมาย ในคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามการมอบหมายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Smart National Sports Park ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 พรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา