ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รับมอบพัดลมยี่ห้อฮาตาริ จำนวน 10 เครื่อง จากนายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ผู้แทน บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รับมอบพัดลมยี่ห้อฮาตาริ จำนวน 10 เครื่อง จากนายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ผู้แทน บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา