ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา