ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กกท. , พลตรี โอสถ ภาวิไล หัวหน้านักกีฬาไทย และ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู รองหัวหน้านักกีฬาไทย เดินทางให้กำลังใจ รับชมการแข่งขันบอคเซีย และเข้าพบปะพูดคุยกับ ฮาชิโมโตะ เซอิโคะ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กกท. , พลตรี โอสถ ภาวิไล หัวหน้านักกีฬาไทย และ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู รองหัวหน้านักกีฬาไทย เดินทางให้กำลังใจ รับชมการแข่งขันบอคเซีย และเข้าพบปะพูดคุยกับ ฮาชิโมโตะ เซอิโคะ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์

โดย ผู้ว่าการกกท. กล่าวขอบคุณและชื่นชมที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ ฮาชิโมโตะ เซอิโคะเซย์ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ได้แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย