ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจ้อ ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 และเลี้ยงอาหารว่างแก่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยและทีมงานผู้ฝึกสอน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจ้อ ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 และเลี้ยงอาหารว่างแก่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยและทีมงานผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย พลโท อิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท., นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และผู้บริหาร กกท. ณ บ้านอาจ้อ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา