ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทํางานของพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ รูปแบบ New Nomal

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทํางานของพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ รูปแบบ New Nomal ทั้งนี้มีผู้เกษียณอายุการทํางานจำนวน 27 คน อาทิ พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายราเชลล์ ได้ผลธัญญารองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นต้น ร่วมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา