ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมประชุมหารือแนวทางรวมถึงนโยบายเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของสำนักงาน กกท.ภาค 4

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมประชุมหารือแนวทางรวมถึงนโยบายเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของสำนักงาน กกท.ภาค 4 และลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4 ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา