ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39, ครั้งที่ 40, ครั้งที่ 41 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, ครั้งที่ 50, ครั้งที่ 51

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39, ครั้งที่ 40, ครั้งที่ 41 และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49, ครั้งที่ 50, ครั้งที่ 51 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา