ตลาดนัด กกท. ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกะปิ และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ให้บริการตรวจเช็คโควิดเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตลาดนัด กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ตลาดนัด กกท. ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกะปิ และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ให้บริการตรวจเช็คโควิดเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตลาดนัด กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา