ทำความสะอาด​และติดตั้ง​อุปกรณ์​ทางการแพทย์​เพื่อ​ใช้​อาคาร​5000​ที่นั่ง ​สนาม​กีฬา​เฉลิม​พระ​เกียรติ​80​พรรษา​ฯ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค​3(จ.นครราชสีมา)​ได้รับ​การ​ประสานงาน​จาก​จ.นครราชสีมา​ ได้เข้ามาทำความสะอาด​และติดตั้ง​อุปกรณ์​ทางการแพทย์​เพื่อ​ใช้​อาคาร​5000​ที่นั่ง ​สนาม​กีฬา​เฉลิม​พระ​เกียรติ​80​พรรษา​ฯ​ เพื่อ​เปิดเป็น​โรงพยาบาล​สนาม​ใน​การ​รักษา​ผู้ป่วย​โค​วิด​19 ​ที่มีจำนวน​ที่เพิ่มขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง​

ทางการกีฬา​แห่ง​ประเทศไทย​ ภาค​3​(จ.นครราชสีมา)ยินดี​ให้การสนับสนุน​อย่างยิ่ง