นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/การวางแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/การวางแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4 และผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา