นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. , พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. , พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ การกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้ว่าการ ตามโครงสร้างใหม่ ของ กกท.