นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่2/2564

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่2/2564 ที่ห้องประชุมชั้น2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา