นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับบุคลากรกีฬามวย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับบุคลากรวงการกีฬามวย ถึงแนวทางการแก้ไขให้การแข่งขันกีฬามวยสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมได้อีกครั้งโดยเร็ว รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักกีฬามวยและบุคลากรทางกีฬามวย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 31 พ.ค 2564

การนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีบุคคลในวงการกีฬามวยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะฉีดวัคซีนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จำนวน 442 คน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในการร้องเรียนครั้งนี้ พร้อมกันนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกีฬามวย ภายใต้สถานการณ์ โควิด – 19 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการแล้วและอยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ได้ให้การช่วยเหลือสวัสดิการค่าดำรงชีพแก่บุคคลในวงการกีฬามวย จำนวน 1,185 คน เป็นเงินคนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,775,000 และสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 87,029,780 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนานักมวยในท้องถิ่นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยหากสถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย และ ศบค. ประกาศปรับลดการควบคุม เปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงสีส้ม เป็นสีเหลืองสีเขียว สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวย โดยจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. และการอนุญาตของ ศบค. จังหวัด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล การจัดทำมาตรฐานค่ายมวยและการรับรองมาตรฐานค่ายมวย และการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬามวยอีกด้วย