นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ “KM & IM SHARING DAY สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา