นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติอันดามัน จ.ภูเก็ต ครั้งที่2/2564

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬานานาชาติอันดามัน จ.ภูเก็ต ครั้งที่2/2564 ที่ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา