นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเส้นทาง Sports City และแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ต และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ Phuket Sandbox เชื่อมโยงจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเส้นทาง Sports City และแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดภูเก็ต และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ Phuket Sandbox เชื่อมโยงจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. 14 จังหวัดภาคใต้ และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา