ปฐมนิเทศการจัดโครงการฝึกอบมหลักสูตร”การพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง”

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการจัดโครงการฝึกอบมหลักสูตร”การพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง”การกีฬาแห่งประเทศไทย”ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 ส.ค ที่ผ่านมา