ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ประกาศชนิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ