ประกาศยกเลิกโครงการจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์”

24-5-64ประกาศยกเลิกโครงการจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์-ช้างขาวเกมส์