ประกาศขอบเขตของงาน จ้างจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประจำปี 2564

TOR จ้างจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากระโดดเชือก ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์